Ydelser

Joost Consult - Thorsvænge 36 - 4673 Rødvig - +45 61 65 29 30 - mjo@joost-consult.dk - CVR 32821359 - Forsikringsselskab: TRYG

JOOST Consult

Bygningskonstruktør Martin Joost

Der er mange faktorer der spiller ind når man skal bygge nyt eller bygge til.

Hvad kan lade sig gøre indenfor love og krav i bygningsreglementet?

Hvad kan byggeteknisk og arkitektonisk lade sig gøre?

Hvor meget må der bygges på din grund?

Ved tilbygning, hvad kan arkitektonisk lade sig gøre ved sammenbygningen med dit eksisterende hus?

Hvad er de økonomiske rammer?

 

Hos Joost Consult rådgiver vi primært private omkring deres byggeprojekter. Vores hold består af bygningskonstruktører, arkitekter og ingeniører og fordelen ved dette er at du kun skal handle et sted.

 

Vi kan hjælpe dig uanset hvor i processen du befinder dig.

 

Skitseprojekt

 

Skal du have udarbejdet et skitseprojekt, hvor dine ønsker og drømme omsættes til hvad der arkitektonisk, byggeteknisk og ikke mindst prismæssigt kan lade sig gøre?

 

Myndighedsprojekt

 

Eller har du allerede fået en arkitekt til at lave et skitseprojekt men ønsker hjælp til udarbejdelse af et myndighedsprojekt, så kan vi starte begge steder.

 

Hovedprojekt

 

Har du derimod et myndighedsprojekt med tilhørende byggetilladelse men ønsker hjælp til udarbejdelsen af byggetegninger til håndværkerne eller tegninger til indhentning af tilbud fra håndværkerne så er det her vi starter.

 

Vi kan også hjælpe med statiske beregninger, dimensionering af søjler og bjælker, varmetabsberegninger, energirammeberegninger og brandredegørelser.

 

Joost Consult har kompetencer til at rådgive dig fra starten af skitseprojekt til dit byggeri står helt færdigt.

 

Kontakt os i dag for en uforpligtende snak og et evt. uforpligtende tilbud.

 

 

 

 

 

YDELSER

Copyright @ All Rights Reserved